ElektroTeam Hemsedal AS

Statement fra Easee

Easee anker Elsäkerhetsverkets avgjørelse

Stavanger, Norge, 15. mars 2023

familie som lader en tesla med easee elbillader

Vi er trygge på den dokumentasjonen vi har sendt til Elsikkerhetsverket i Sverige viser at våre produkter oppfyller de gjeldende krav for elbilladere.

Easee anker Elsäkerhetsverkets avgjørelse

Easee har mottatt bekreftelse fra Elsäkerhetsverket om at deres kontroll av våre elbilladere er ferdig, og at et salgsforbud vil bli ilagt I det svenske markedet umiddelbart. Elsäkerhetsverkets avgjørelse er kun gjeldende for Sverige.

Easee jobber med en anke både mot salgsforbudet og den umiddelbare tiltredelsen.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl, og legger til:

– Våre kunder kan fortsette å lade trygt, som vanlig, og trenger ikke å foreta seg noe. Vi skal fortsette å kjempe mot denne avgjørelsen, og å jobbe for en grønnere fremtid og innovative produkter.

Easee understreker at det ikke har vært noen hendelser som danner grunnlaget for det ilagte salgsforbudet, noe som også fremheves i Elsäkerhetsverkets rapport.

Rapporten presiserer at det ikke er noe risiko for skade på folk eller produkter ved bruk av en Easee-lader.

Det er ingen automatikk i at et salgsforbud blir implementert i andre EØS-land.

Easee jobber med en anke mot salgsforbudet, og en såkalt midlertidig forføyning mot umiddelbar tiltredelse. Dersom den aksepteres, vil salgsforbudet opphøre. Vi forventer at den midlertidige forføyningen blir behandlet snarlig.

Det vil også være en ordinær ankeprosess, hvor vi igjen vil bevise hvorfor våre ladere er de tryggeste på markedet. Denne ankeprosessen kan ta opptil flere måneder, men hvis den midlertidige forføyningen aksepteres, vil det ikke foreligge noe salgsforbud i mellomtiden.


Q&A fra Easee

Elsäkerhetsverket har kommet med en begjæring om umiddelbart salgsforbud.
Det betyr at salg av Easee-ladere opphører midlertidig i Sverige.

Vi er uenige i Elsäkerhetsverkets beslutning, og har dokumentert dette grundig –
både teknisk og juridisk. Vi har lagt inn anke og jobber med å imøtekomme de punktene Elsäkerhetsverket adresserer, og satser på å være tilgjengelig for salg igjen snart.

Dette har ikke innvirkning på vår drift i resterende land, og det er ingen automatikk i at dette blir gjeldende i andre land.

Vi har levert inn en direkte anke mot salgsforbudet i Sverige. Vi mener at våre produkter er det sikreste på markedet i dag – og er uenige i Elsäkerhetsverkets beslutning. Vi forventer at den midlertidige forføyningen behandles i løpet av noen dager, og at salgsforbudet opphører mens anken behandles.

Deretter vil det være en ordinær ankeprosess, som kan ta flere måneder, men det vil ikke foreligge et salgsforbud i mellomtiden.

Vi jobber med å levere ytterligere dokumentasjon for å bevise at vårt produkt ivaretar sikkerheten like bra eller bedre enn det som beskrives i de relevante standardene.

Dersom ESV hadde ansett våre ladere som utrygge, hadde myndigheten pålagt oss en tilbakekalling. Alle våre kunder kan lade helt trygt. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus i Easee helt siden starten, og er noe vi jobber med hver dag.

Det blir ingen endringer i driften i Norge. Både salg og markedsføring går som før.